Økonomi

Hvad koster et efterskoleophold?

Skolepenge
Skolepenge for et skoleår på Djurslands Efterskole dækker kost, logi, undervisningsmaterialer, ekskursioner og udenlandsrejser. Prisen i skoleåret 2016/17 er 2075,- kr/uge for 9. klasse og 2075,- kr. for 10. klasse. Heri er indregnet udlandsture til henholdsvis Israel/Italien og Norge. Hertil søger du statsstøtte.
Du kan her på siden beregne, hvad det koster for dig.
Betalingen sker månedsvis forud inden den 5. hver måned og er fordelt på 11 rater. Yderligere oplysninger om betaling sendes i juni/august i forbindelse med meddelelse om statsstøtte.

Tvillinge- og søskenderabat
Den ene betaler fuld pris, den anden betaler halv pris!
Har I 2 eller flere børn der skal gå på skolen samtidigt, tilbydes I rabat på skolepengebetaling. Kontakt skolens kontor for aftale om denne rabat.

Statsstøtte
Der kan søges statsstøtte, der udregnes efter den personlige indkomst i finansåret 2 år forud for skoleåret, (jf. årsopgørelse fra skattevæsenet).
Det er den samlede husstandsindkomst 2 år tidligere end skolestart, der beregnes ud fra.
Er der søskende under 18 år, fratrækkes indkomsten 34.184 kr. for hver søskende.

Skolens kontonummer
Djurslands Efterskolens kontonummer: Reg: 0891 konto: 1010691

Udregning af pris og statstøtte: eksempel
Skemaet vedhæftet til højre på denne side, bruges således:
Egenbetaling = skolens ugepris fratrukket statsstøtten og derefter ganget med antallet af uger i skolens kursusplan.
Find rækken med den relevante indkomst.
Egenbetalingen pr. uge aflæses i kolonnerne med de udvalgte ugepriser. I kolonnerne til højre er udregnet den totale egenbetaling på en skole med 42 kursusuger som på DE.

 

Del denne side