Individuel supplerende støtte

Individuel supplerende elevstøtte er en pulje  støttekroner regeringen har bevilget, fordi det skal være muligt for alle at få råd til et efterskoleophold.

Alle kan søge ved behov, ved at sende skolen en mail med beskrivelse af hvad der er årsagen og hvordan hustandsindkomsten har ændret sig.

Hvis familiens indtægtsgrundlag er væsentligt ændret siden beregningsåret pga. sygdom, arbejdsløshed, periode med uddannelse eller andet, er der mulighed for at søge skolen om individuel supplerende elevstøtte.

Er der spørgsmål herom, er I meget velkommen til at ringe på tlf. 86317533 og tale med skolesekretær Ane Margrethe Vrist.

Del denne side