Støtteundervisning og særlige behov

Inklusionskontrakt

Hvis du har behov for støtte eller har faglige udfordringer af den ene eller anden slags, skal du gøre opmærksom på det ved indmeldelse/optagelse på skolen samt ved udfyldelse af forventningsskemaet  og ved introdagen på skolen (April/maj), forud for skolstart. Det er et lovkrav at forældrene forud for skolestart, underskriver aftale om det samlede inklusions og støttetilbud eleven tilbydes, så både skolen og forældre/eleven er enige om indholdet af støtten.  

Faglig og social støtte

Skolen tilbyder niveauopdelt undervisning i nogle fag samt generel faglig differientiering - samt specialundervisning i dansk, engelsk, matematik og dansk som andetsprog. Derudover har vi gode erfaringer med elever med dysleksi (ordblindhed)/læsevanskeligheder, sagtens kan inkluderes I undervisningen. 

Tilbud om støtte:

Nogle har svært ved at læse eller skrive, mens andre har svært ved regning og matematik. Socialt kan det også være vanskeligt at være blandt så mange mennesker hele tiden. Derfor har vi forskellige tilbud, hvis du har særlige behov for støtte- eller specialundervisning.

Del denne side